Prace przygotowawcze idą pełną parą

Dokładne zbadanie gruntu pozwoli zaprojektować odpowiednią konstrukcję budynku.

 

Jak wiadomo najważniejszą, podstawową rzeczeczą podczas każdej budowy jest dobry projekty budowlany. Nauczeni doświadczeniem korzystamy tylko ze sprawdzonych pracowni architektonicznych. Jesteśmy w trakcie opracowywania projektu budowlanego który zostanie złożony do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę pod koniec kwietnia. Na zdjęciu przedstawiamy badania geologiczne - niezbędne do zaprojektowania odpowieniej konstrukcji budynku.